Waar de menselijke scheppingsdrang de kracht van de natuur ontmoet, ontstaat spanning. Daar waar de ogenschijnlijk geordende structuur van menselijk handelen beïnvloedt wordt door onberekenbare elementen, zal een verandering, verval of zelfs vernietiging plaatsvinden. Tegelijkertijd ontstaat er iets nieuws. Een nieuwe vorm waarin we de schoonheid van verval kunnen herkennen.

Na afronding van mijn studie Docent Beeldende Kunst en Vormgeving in Zwolle, waar ik afstudeerde in de richting autonome kunst, ben ik als docent tekenen aan het werk gegaan. Parttime, om voldoende tijd over houden om zelf beeldend werk te maken. De laatste jaren heb ik me verdiept in diverse materialen en technieken. Het thema is onveranderd: het landschap in haar eeuwige, veranderlijke schoonheid.

 


Fotografie: Ruth Eiting