Waar de menselijke scheppingsdrang de kracht van de natuur ontmoet, ontstaat spanning. Daar waar de ogenschijnlijk ordelijke structuur van menselijk handelen beïnvloed wordt door onberekenbare elementen, zal een verandering, verval of zelfs vernietiging plaatsvinden. Tegelijkertijd ontstaat er iets nieuws. Een nieuwe vorm waarin we schoonheid kunnen herkennen. Een beeld waarin schepping en vernietiging soms tegelijk plaats vinden. Een beeld dat misschien stil lijkt, maar onder de oppervlakte vol levenskracht is.

In 2009 behaalde ik mij diploma voor de studie Docent Beeldende Kunst en Vormgeving in Zwolle, waar ik afstudeerde in de richting autonome kunst. Hierna ben ik als docent tekenen aan het werk gegaan. Parttime, omdat ik naast mijn werk ook mijn eigen kunst wilde blijven maken. De laatste jaren heb ik me verdiept in diverse materialen en technieken. Het thema is onveranderd: het landschap in haar eeuwige, veranderlijke schoonheid.